Brev till Pontus De Laval, SAAB Group

Lastbilsbaserade, eldinvisande och länkande UAS:er Jag har i denna text inte gjort några försök att sätta någon prioritet i sambandsgången med Radio 180/480, som ju har halv duplex, dvs. den kan inte sända och mottaga synkront med varandra. Jag antar att man måste känna sig fram vid övningar för att skaffa sig en uppfattning om […]