Rälstrafik är bättre än buss för begränsningen av smittspridning

I videon ovan så påstås det med god grund att de flesta smittas i hemmet eller andra stängda utrymmen och att utomhusvistelse inte ger samma smittspridning. Det visar på att Sverige inte har valt fel väg. Det kanske inte visar att vi har valt en bättre väg än omvärlden vad gäller smittspridningen eftersom den skulle …

Dolkstötslegenden version 2,0

Tyskarna är en kinesisk hierarki. Mycket av deras effektivitet bör tillskrivas den hierarkiska samhälleliga ordning de har. Vi svenskar är individualistiska, alltså raka motsatsen till tyskarna. Deras vid det här laget mönster för hur de motarbetar oss i det fördolda kan liknas vid ett enormt invandrargäng som 10 mot 1 omringar ett mindre gäng svenskar …

Tyskt Vs. svenskt sätt att tänka

Det finns både fördelar och nackdelar med tyskarnas vana att skriva professionella alster på 800 sidor. ”Ett litet verk på 800 sidor” säger tyskarna själva högmodigt om sin vana att detaljrikt förklara något tekniskt eller på andra sätt informativt ämne. Sedan förväntar de sig att många ska läsa deras bok. En del nördar kan jag …