Rälstrafik är bättre än buss för begränsningen av smittspridning

I videon ovan så påstås det med god grund att de flesta smittas i hemmet eller andra stängda utrymmen och att utomhusvistelse inte ger samma smittspridning. Det visar på att Sverige inte har valt fel väg. Det kanske inte visar att vi har valt en bättre väg än omvärlden vad gäller smittspridningen eftersom den skulle …

Angående pandemin Covid-19

Det lönar sig dåligt att argumentera för att Sveriges dödstal är högre än omvärldens på grund av att vi dokumenterar dödsfall mera noggrant än vad omvärlden gör. Det må vara sant, men det kommer inte att stoppa de som är illvilliga mot Sverige från att slänga tillbaka valda uppgifter och hävda att Sverige visst har …