Mejl till hkv

SIC Det är lite filosofiskt det jag skriver i texten i den bifogade filen, men kan man lära sig någonting av det så kan man. Några slutsatser man kan dra av den: Dels så hängav sig de Allierade åt några rökläggningar. En av dem var att de ville blanda bort korten för att det verkliga […]