Mejl till Kyrkans tidning och Eslövs pastorat

Naturvetenskap och Religion – Ett löst förhållande ? Förhåller det sig så som företrädare för den så kallade komplementaritetsmodellen hävdar att naturvetenskapen och religionen behandlar en och samma verklighet utifrån olika perspektiv ? Det skulle i så fall medföra att de båda perspektiven kunde existera fredligt sida vid sida i respekt för varandra. Kristna teologer […]

Brev till chefen F21 och Chefen A9

Strategiska insamlingscentralen Kunskaperna inom området strategisk andraslagsförmåga i meningen kärnvapenubåtar är obefintlig i Sverige av naturliga skäl. Kanske är kunskapsnivån något högre i Norge som alltmer har blivit en slagpåse till Ryssland/Kreml. Trots våra bristande kunskaper på området så handlar händelserna i Barents hav/Ishavet sannolikt till största del om Rysslands andraslagsförmåga, dvs. deras strategiska ubåtars […]

Brev till Pontus De Laval, SAAB Group

Lastbilsbaserade, eldinvisande och länkande UAS:er Jag har i denna text inte gjort några försök att sätta någon prioritet i sambandsgången med Radio 180/480, som ju har halv duplex, dvs. den kan inte sända och mottaga synkront med varandra. Jag antar att man måste känna sig fram vid övningar för att skaffa sig en uppfattning om […]