Mejl till Kyrkans tidning och Eslövs pastorat

Naturvetenskap och Religion – Ett löst förhållande ? Förhåller det sig så som företrädare för den så kallade komplementaritetsmodellen hävdar att naturvetenskapen och religionen behandlar en och samma verklighet utifrån olika perspektiv ? Det skulle i så fall medföra att de båda perspektiven kunde existera fredligt sida vid sida i respekt för varandra. Kristna teologer […]

Ett krig mot Iran – i Norden? Brev till försvarsmaktens högkvarter

I och för sig så tror jag att ni vet det här jag skriver till er idag. Det finns skikt i underrättelsemiljöerna med olika världsbild, om du är en tillräckligt högt rangordnad underrättelseperson kommer du att förstå det. Putin och Trump närmar sig varandra utan så många ord. Det är så som de stora elefanterna […]

Strategiska insamlingscentralen

Vi är en lobbyorganisation som värnar svenska intressen, vårt svenska försvar och svenska värderingar, våra värderingar, ibland och bland vissa av oss, våra (sant) Kristna värderingar. Vår målsättning är att vrida tiden rätt. Men innan det kan hända så går vi ”all in” för att samla in tillräcklig och relevant information som kan användas för […]