Fottvagning och inkludering

En rysk teolog från Sankt Petersburg har vänt sig mot att påven Franciskus också tvått en kvinnas fötter och en muslims fötter och hävdat att detta visar att kristendom och islam skulle ha samma värde och att det är första steget mot kvinnliga präster. ( P.-A. Bodin, Från Bysans till Putin. Historier om Ryssland, 2016, […]