Info till Major David Bergman om robotkrigföring och drönarkrigföring

S.I.C. Hej! Det här mejlet vill jag att ni vidarebefordrar till major David Bergman. Han är också psykologdoktorand och har god insikt i den psykologiska och den tekniska aspekten av autonomt drönarkrig och robotkrig. Men han saknar den taktiska insikten. Helt autonoma drönare som klarar alla moment utan mänsklig samverkan finns inte idag. Jag har […]

Information/signal repeatersystem på helikopter – HKV

S.I.C. Hej! Jag känner till att ni har en mycket utstuderad helikoptertaktik för sjukvård. Men kanske kan jag/vi bidra till någonting angående andra tillämpningsområden? En transporthelikopter typ hkp 16 (Black Hawk) bör ta större risker i samband med CASEVAC (CASualty EVACuation) och mindre risker om den t.ex. transporterar soldater och utrustning. ’Hot extracts’ bör undvikas, […]

Tyskt Vs. svenskt sätt att tänka

Det finns både fördelar och nackdelar med tyskarnas vana att skriva professionella alster på 800 sidor. ”Ett litet verk på 800 sidor” säger tyskarna själva högmodigt om sin vana att detaljrikt förklara något tekniskt eller på andra sätt informativt ämne. Sedan förväntar de sig att många ska läsa deras bok. En del nördar kan jag […]