Den stora oredan i Mellanöstern

SIC Den stora oredan Ska man tro på FOIs rapport och podcast – Den stora oredan i Mellanöstern – så har FM inte fattat hur läget ligger nu. Jag antar att ni använde er av min information på engelska (Viktig information, hkv), som jag skickade till er den 22 februari i år, genom att informera […]