Information/signal repeatersystem på helikopter – HKV

S.I.C. Hej! Jag känner till att ni har en mycket utstuderad helikoptertaktik för sjukvård. Men kanske kan jag/vi bidra till någonting angående andra tillämpningsområden? En transporthelikopter typ hkp 16 (Black Hawk) bör ta större risker i samband med CASEVAC (CASualty EVACuation) och mindre risker om den t.ex. transporterar soldater och utrustning. ’Hot extracts’ bör undvikas, …

Origami – Lunds Universitet

Hej! Jag har ett förslag. Varför inför ni inte en professorstjänst i Origami på vårt universitet här i Lund? Origami är inte bara konsten att vika tranor av papper, Origami kan användas inom medicin, rymdindustrin och automobilindustrin för att nämna några områden. Origami har fått ett rejält uppsving under nittonhundratalet och det bygger på matematik. …

Mejl till Barn- och ungdomsavdelning operation Lund

Hej Anita Kerrén! Du är den enda person inom den medicinska vården som jag skickar den här länken till. Gör det bästa av det. Tack! Roger Klang, Strategiska insamlingscentralen