Angående pandemin Covid-19

Det lönar sig dåligt att argumentera för att Sveriges dödstal är högre än omvärldens på grund av att vi dokumenterar dödsfall mera noggrant än vad omvärlden gör. Det må vara sant, men det kommer inte att stoppa de som är illvilliga mot Sverige från att slänga tillbaka valda uppgifter och hävda att Sverige visst har …

Den valda svenska hanteringen av Covid-19

Hur vi än hanterar situationen så kommer Covid-19 att spridas i Sverige liksom den kommer att spridas i världen ända in på ålderdomshemmen och in i sjukvården, och har väl egentligen redan gjort det. Inget land har lyckats med att artificiellt stoppa smittspridningen för någon pandemi genom historien. Det enda man kan hoppas på med …

SIC on Covid-19

This video shows how the virus is spreading right now, and to what countries. It looks like Covid-19 is a seasonal and weather sensitive virus. It should come as no surprise. If you look at the climate zones you can see how the virus, in the big picture, keeps within a certain zone right now. …