Tyskt Vs. svenskt sätt att tänka

Det finns både fördelar och nackdelar med tyskarnas vana att skriva professionella alster på 800 sidor. ”Ett litet verk på 800 sidor” säger tyskarna själva högmodigt om sin vana att detaljrikt förklara något tekniskt eller på andra sätt informativt ämne. Sedan förväntar de sig att många ska läsa deras bok. En del nördar kan jag […]

Utgångsläge eller befästning, måste vi inte alltid välja ett?

Andrew Wallace skrev på KKrVA den 7 oktober 2019 (utdrag ur texten): In the Finnish War, Sweden lost Helsinki when the Russians came from an unexpected direction; over the ice. They laid siege to Sveaborg, which then surrendered a month later. This was a major disaster for the Swedes… Here we go again … It […]

Militärens och polisens roller vid krig och terrorbrott

Den 10 oktober 2019 Förslag rörande Försvarsmaktens respektive Polisens roll i ett lågintensivt till högintensivt krig. Försvarsmaktens skyldigheter ska sträcka sig mot civilsamhället i krig och Polisens skyldigheter ska sträcka sig mot försvaret av riket i krig. Vi tänker oss ett scenario där ryska VDV-förband (Spetznas) apterar sprängladdningar på kraftverk eller järnbanor eller ställverk och […]