Dolkstötslegenden version 2,0

Tyskarna är en kinesisk hierarki. Mycket av deras effektivitet bör tillskrivas den hierarkiska samhälleliga ordning de har. Vi svenskar är individualistiska, alltså raka motsatsen till tyskarna. Deras vid det här laget mönster för hur de motarbetar oss i det fördolda kan liknas vid ett enormt invandrargäng som 10 mot 1 omringar ett mindre gäng svenskar […]

Info till Major David Bergman om robotkrigföring och drönarkrigföring

S.I.C. Hej! Det här mejlet vill jag att ni vidarebefordrar till major David Bergman. Han är också psykologdoktorand och har god insikt i den psykologiska och den tekniska aspekten av autonomt drönarkrig och robotkrig. Men han saknar den taktiska insikten. Helt autonoma drönare som klarar alla moment utan mänsklig samverkan finns inte idag. Jag har […]

Information/signal repeatersystem på helikopter – HKV

S.I.C. Hej! Jag känner till att ni har en mycket utstuderad helikoptertaktik för sjukvård. Men kanske kan jag/vi bidra till någonting angående andra tillämpningsområden? En transporthelikopter typ hkp 16 (Black Hawk) bör ta större risker i samband med CASEVAC (CASualty EVACuation) och mindre risker om den t.ex. transporterar soldater och utrustning. ’Hot extracts’ bör undvikas, […]