Medborgarskap och vapenlagstiftning, motion till Kristna Värdepartiet

Bilaga motion 4. Medborgarskap och vapenlagstiftning, lagstiftningsutkast Rätten att bära hologram som bevisar medborgarskap enligt nedanstående klassificeringar för Medborgarskap i Sverige Andra klassens medborgarskap (II) Hologram med särskilt kännetecken, lätt åtskiljbart från första klassens medborgarskap. Hologrammet bärs på bröstet. Hologrammet bekostas av bäraren. Hologram bärs enbart av fri vilja eller inte alls. Ett hologram är …

Taktikutbildning för medborgares självförsvar och medförsvar med handeldvapen

§1. Vid en hotfull situation där man är själv men beväpnad med en pistol eller en revolver §2. Vid en hotfull situation där man är två eller flera beväpnade med pistol eller revolver §3. Vid en hotfull situation där en eller flera våldsbenägna skurkar är beväpnade §4. Vid en hotfull situation med oskyldiga bystanders §5. …

Taiwan is a sovereign nation

The Taiwanese people have a right to follow their own democratic road without interference from China. The EU should support their struggle to remain independent from China. Taiwan’s gifts to several of the Western countries, including Sweden, in the form of face masks, is legit. China has been using the method of intimidation and extortion …