Tyskarna är en kinesisk hierarki. Mycket av deras effektivitet bör tillskrivas den hierarkiska samhälleliga ordning de har. Vi svenskar är individualistiska, alltså raka motsatsen till tyskarna. Deras vid det här laget mönster för hur de motarbetar oss i det fördolda kan liknas vid ett enormt invandrargäng som 10 mot 1 omringar ett mindre gäng svenskar för att förnedra och råna dem. De dansar runt mig i en psykningsmanifestation, men de kommer inte åt mig. Det är svårt att inte låta sig psykas av ett väloljat invandrargäng som dessutom saknar sympati med oss.

Tyskland är en dödskult. Jag misstänker att det är så att de har en böjning för likskändande. Inte så att det springer omkring tyskar som skändar lik i Tyskland. Det finns trots allt bara ett litet antal lik att skända i varje given stund idag. Dessutom så tror jag att det är så att nekrofili hos många tyskar är mer i stil med den som avbildades i en Mel Gibson film (om det var Braveheart eller Rob Roy kommer jag inte ihåg riktigt) där en ”krigare” naglade fast en kvinna med svärdet mot en stolpe och satte på henne samtidigt som livet i hennes ögon slocknade. Alternativt så är de som amerikanarna ofta hävdat, läderfetischister. Vad det än är de är så är det mycket förvridet, eftersom det hålls så fördolt för icke-tyskar, men det är samtidigt lite av det. Utom möjligen läderfetischismen.

Det måste svida i deras ögon att Sverige uppvisar en, tyvärr, matriarkalisk struktur medan tyskarna är mer fastlandskontinentala patriarkala. Just nu, men vi får se vad som händer framöver. Tyskarna är sjukligt fixerade vid att vara vitast i världen. De är rasister. De har ett rasistiskt kinesiskt system. En patriarkalisk hierarki som ändå inte kan behålla sina kvinnor.

Jag antar att tyskarna försöker att ad hoc förklara bort sådana som mig vilka kan mäta sig i kognitivt tänkande med samtliga tyskar. Att vi svenskar förefaller vid en hastig anblick vara underlägsna tyskarna beror snarare på vår ovilja att styra med auktoritära medel. Därmed ger vi mera frihet till våra underordnade som oftast inte kan mäta sig kognitivt med högsta hönset och därför inte kan prestera lika bra som de som står över honom, så länge det inte rör sig om någon ung person destinerad för att ta sig upp i organisationen. Men därför så händer det också att tyskarna misslyckas med att sätta oss på plats. Dessa låtsas då som om inget har hänt, och så börjar de om någon annanstans. Om de lyckas så memorerar dem det och ger oss samma face som invandrarna gav oss i maj 1990 vid upprepade tillfällen oberoende av varandra, ett storgapande grin. Jag vet för jag har bevittnat det själv från en tysk son till en SS-man med en svensk fru, men också från många andra av våra s.k. kära invandrare. Det är den ultimata skadeglädjen som kommer från kärlekslösa män.

Tyskarna är som mina plågoandar när jag gick i lågstadiet och mellanstadiet. Ett gäng mobbare. Och jag tenderade att bara stå där och ta emot. Så har det hittills varit med tyskarna som våra mobbare också. Vi kan se deras tumavtryck lite varstans.

Att säga att tyskarna är en kinesisk hierarki går som en dolkstöt rakt in i deras rasistiska hjärtan. Det träffar själva kärnan i deras själar. Man kan säga så här, inte är de stand-up guys i alla fall. Snarare motsatsen. De är backstabbers. Men att de är backstabbers har ingenting med deras vithet att göra så det bryr de sig inte så mycket om.

Precis som våra mera infamösa invandrare så tycker de om att göda sitt eget ego. Så som jag kan förstå så gör de precis som invandrarna gör och trakasserar en mindre grupp (om ens en grupp) som inte har för vana att ge igen. Precis identiskt. Så de är lika duktiga på att taktisera som de mer infamösa invandrarna, fast på en mer subtil nivå. Det är de enbart i egenskap av att de har en pyramidisk topp i organisationerna med ett högsta höns som trycker ner sina föredragna paradigmer i organisationen. Likt en bagare som knådar ut deg med patriarkalist hierarkiskt tvång. Det finns ingenting roligt i Tyskland. Åtminstone inte om man jobbar i en stor organisation, i alla fall om man inte är högsta hönset som Hitler eller vem det nu kan röra sig om.

Vad det än är som gör deras effektivitet så är det i alla fall inte det att de är sanningsenliga, för sanningen vet de inte vad det är. De är mycket, mycket, mycket mystiska. Mystik tycks vara en religion i Tyskland. De är insvepta i en enda tjock dimma som ska dölja vilka dem är. Tjockare än ärtsoppa.

Det är möjligt att det är vi eller snarare islänningarna som är vitast i världen. Men det lönar sig inte att inveckla sig i spekulationer om den saken. För oss är det inte så viktigt heller. Vi har upptagit våra europeiska invandrares barn och barnbarn i gemenskapen eftersom dessa, de flesta i alla fall, har lärt sig hur det känns att vara svensk. Tyskland har inte upptagit sina europeiska invandrare, inte i samma utsträckning i alla fall. För tyskarna handlar allt om rasen, eller folkstammen. Sak samma.

Jag tror jag vet hur tyskarna fick sitt smeknamn ”Hunnerna”. Min föregångare, Oden, eller en tidigare pseudo-Gud, hade samma resonemang att tyskarna är kinesiskt hierarkiska.

Österrikarna ska vi inte prata om. De gjorde sig ett namn på 1970-talet och början av 1980-talet genom att försöka få omkull svenska tjejer på skidsemester. Jag kände en svensk tjej som någon itali…, jag menar Österrikare fick omkull. Men det gick rykten om charmörerna redan på 1970-talet. Men tror ni att tyskarna låter en sådan liten skitsak förstöra deras fantasier om den germanska Herrerasen? Kanske skulle vi säja den germanska ordningen, ingenjörskonsten m.m. Det är ju snarare så att den tyska tanken om Herrerasen har bytts ut mot den något snällare varianten här.

En lustig sak med tyskarna är att de tycks acceptera islänningarna som sina jämlikar. De utsätter inte islänningarna för elaka spratt. Och så tolkar de det som att eftersom islänningarna uppvisar ett större ordningskap så måste det vara som så att de står på samma höga nivå som kulturfolket till skillnad från oss svenskar som de motarbetar på alla nivåer. Det är möjligt och kanske till och med troligt att islänningarna verkligen är kulturellt vitare än oss svenskar. Grattis till dem i så fall, även om detta ger väldigt få fördelar i konkurrensen med andra folk.

En annan lustig sak med tyskarna är att de anklagar oss svenskar för att ha lierat oss med européerna under 30-åriga kriget och följaktligen måste vara ”spaggar” som kom ner och krigade med dem. När hörde ni senast en tysk beklaga sig över sin egen skuld, som föregick 30-åriga kriget, mot oss svenskar? Vi talar om Stockholms blodbad som initierades av en tysk som senare tillsattes som biskop å danskarnas vägnar med tyskt stöd. Vi talar om brandskattningen av Visby när en svensk bondehär utplånades av danskarna därför att de tyska borgarna i Visby vägrade släppa bönderna genom porten till Visby ringmur. Vi talar om Kalmarunionen. Danskarna har alltid varit tyskarnas mest trubbigaste skalpell mot oss.

Ska vi återgå en stund till den halvtyske sonen, med den tyska identiteten, till den tyske SS-mannen. Den halvtyske sonen, med en svensk mor, var i sin tur gift med en svensk kvinna. Ja egentligen flera eftersom han var skild minst en gång. Denne halvtysk, som också sannolikt var nazist, hade flera söner i sin tur. En av dem, den äldste, hade varit med över 50 svenska kvinnor som han kunde räkna upp ur minnet vid en ålder av 27 år. Han var min kompis så jag kan säga så mycket att han inte var nazist. Låter det som en hoper Alvliknande övermänniskor eller låter det som ett gäng palestinier? Nu ska jag inte vara orättvis, jag har varit med en svensk kvinna som hade tyska föräldrar själv. Så det är inte omöjligt för en svensk man att ta en tysk kvinna. Men skulle vi väga detta mot varandra så skulle det vara en väldigt skev vågskål. Men så har vi ju kungen förstås. Å andra sidan så är Silvia halvbrasilianska. Men hon har som brukligt är för barn till äkta föräldrar sin lojalitet på sin fars sida.

På vilket sätt skiljer tyskarna sig från invandrarna i ett gäng? De är identiska sett ur vår synvinkel!

Kina och Tyskland sitting in a tree, K-I-S-S-I-N-G!

P.S. Svenskarna är inte germaner och har heller aldrig varit germaner. Visst har det förekommit invandringsvågor i historien från Tyskland. Men därifrån till att dra slutsatsen att vi skulle vara germaner är det ett långt språng. Vårt sätt att tänka är helt olika. Deras sätt att behandla oss nordbor i ett historiskt perspektiv talar inte heller för att vi skulle vara några germaner. Jag tror att idén att vi skulle vara ett germanskt folk var någonting som nazisterna i Nazityskland kokade ihop i sina förvridna rasbiologiska fantasier. Pro-tyska har vi varit tidvis, men det är inte samma sak som att vi skulle varit germaner.

D.S. Känn er fria att förmedla det här mejlet till tyskarna, liksom av en trubbig miss som ibland kännetecknar oss svenskar, ni vet! Heil Hitler på er impotenta nassesvin!

Det är skönt med en egen kupé!

Roger M. Klang, Lund

Publicerad av Roger Klang

I come from Arboga, Sweden, same latitude as Stockholm, Oslo and Helsinki. The year in which I was born was 1965. But I grew up in the region of Scania in the south end of Sweden. I believe in God and his son Jesus Christ but I still don’t go to Church. I don’t know what else to say about myself so I’ll stop here. The truth is, you wouldn’t know me if you had read a book about me. I’m pretty unique I like to think. We all are, but especially me. Roger M. Klang, civis Lundensis

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: