S.I.C.

Hej!

Jag känner till att ni har en mycket utstuderad helikoptertaktik för sjukvård. Men kanske kan jag/vi bidra till någonting angående andra tillämpningsområden?

En transporthelikopter typ hkp 16 (Black Hawk) bör ta större risker i samband med CASEVAC (CASualty EVACuation) och mindre risker om den t.ex. transporterar soldater och utrustning. ’Hot extracts’ bör undvikas, och med hot extracts menar man att plocka upp sårade under fientlig beskjutning mot helikoptern.

Amerikanarnas principlösning är att man i sjukvårdssammanhang delar in slagfältet i en Hot zone (CUF, Care Under Fire), en Warm zone (TFC, Tactical Field Care) och en Cold zone (CASEVAC). CASEVAC med helikopter bör ske från en uppsamlingsplats som är så väl skyddad som den kan bli utan att för den sakens skull ligga alltför långt från där TFC-sjukvårdarna omhändertar den sårade.

Men en helikopter tar kanske de största riskerna som fjärrmål när den agerar med aktiva elektrooptiska sensorer, t.ex. genom att den kan komma att behöva flyga på relativt höga höjder. Helikoptrar som har elektrooptiska sensorer kan nyttjas för övervakning och spaning, upptäckt, förvarning, identifiering, klassificering eller målsökning.

Här nedan följer mina idéer:

En helikopter som används som informationsrepeater ska alltid kunna ta emot ett eller flera meddelanden. Men piloten ska själv kunna avgöra, efter att han har fått en signal om att systemet har mottagit meddelandet, när det är säkert för helikoptern att transmittera radiosignalerna vidare till den tänkta mottagaren eller mottagarna. Om det rör sig om eldledande signaler så ska dessa ske automatiskt via helikoptern till mottagaren, men piloten ska då automatiskt informeras genom en signal om att emitterande informationsöverföring följer. Piloten ska ges 10 sekunders förvarning innan helikoptern automatiskt transmitterar eldledningssignalerna.

Förnödenheter bör delvis vara färdigpaketerade hermetiskt tillslutna varmrätter uppvärmda med magnesiumremsor, som ska släppas ned till operatörsgrupperna från luften på lägre höjd, men inte så låg att rotorbladen bryter axen på åkern så att säden lägger sig ned permanent. Kartongerna/kartongen med innehållet bör vara i bjärta färger på utsidan för att de ska bryta mot omgivningens gula raps alt. beiga vete, så att paketen blir lätta att lokalisera när de har släppts ned i fältet.

Helikoptern ska börja med att distribuera förnödenheter och vatten till de mest framskjutna operatörerna av vapensystem längst bort från Visby och sedan arbeta sig in mot Visbyhållet alt. till en angränsande grupp i ett annat väderstreck och sedan in mot Visby.

Nedsläpp av förnödenheter från helikopter och nedhissande av vatten bör inte ske godtyckligt, det bör undvikas när motståndaren har deployerat luftvärn på öjn. Använd i så fall hellre vägarna på Gotland, och helst parallella mindre vägar i så hög utsträckning som möjligt. Men att med helikopter leverera mat till framskjutna grupperingar är annars att föredra om fienden är på marsch, förutsatt att man har slagit ut deras mobila luftvärnssystem.

Man kan markera var man vill ha nedsläppet på ett sådant sätt att helikoptern inte röjer vapensystemen på marken. Operatörerna på marken får vara beredda att ge sig ut för att bära förnödenheterna någon kilometer till fots eller med personfordonet.

Det krävs att den officer, som följde med Rheinmetallmaskinen ”Kodiak” i eget markfordon, rapporterar in var någonstans som Kodiakmaskinen har grävt, så att helikopterpiloten kan hitta det utmärkta nedsläppsområdet för stridsvagnsparen. Det är nödvändigt att rekognoseringsofficeren informerar ROL och StriC krypterat och frekvenshoppande med DART. (Obs, detta stycke är ett direkt citat från min bokserie ’Caught up in the game’ som behandlar mycket annat.)

Nedsläpp av förnödenheter och nedhissande av vatten bör ske under konstant rörelse framåt och på optimal höjd. Men helikoptern bör inte flyga rakt på från det egna djupförsvaret mot fiendens huvudstyrkor sett och den bör inte ”niga” vid nedsläppsstället. Den ska ändå flyga på låg höjd. Snabbt avklarat enligt ett schema och sedan vidare till nästa ställe i en cirkelformad rörelse, i ett tidigt skede, alt. krokigt enligt ett ”säkerhetsschema” baserat på spanings- och signalspaningsuppgifter om fienden är på marsch. Helikoptern ska spana efter fienden med stöd av sensorer under uppdraget. Helikoptern kan använda sig av GNSS-guidning och terrängreferenser. Helikoptrarna bör inte flyga längs med huvudvägarna på Gotland.

Strategiska insamlingscentralen

Publicerad av Roger Klang

I come from Arboga, Sweden, same latitude as Stockholm, Oslo and Helsinki. The year in which I was born was 1965. But I grew up in the region of Scania in the south end of Sweden. I believe in God and his son Jesus Christ but I still don’t go to Church. I don’t know what else to say about myself so I’ll stop here. The truth is, you wouldn’t know me if you had read a book about me. I’m pretty unique I like to think. We all are, but especially me. Roger M. Klang, civis Lundensis

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: