Vilka är vi?

Vi är en lobbyorganisation som värnar svenska intressen, vårt svenska försvar och svenska värderingar, våra värderingar, ibland och bland vissa av oss, våra (sant) Kristna värderingar. Vår målsättning är att vrida tiden rätt. Men innan det kan hända så går vi ”all in” för att samla in tillräcklig och relevant information som kan användas för att värna Sverige. Vi är inte en organisation som samlar in information för att sitta och hålla på den för oss själva. Vi tror på informationsdelgivning, att släppa kritisk information till den breda allmänheten när det anses nödvändigt, och det anser jag mest hela tiden. Detta stavas ”Maktdelning”.

All makt till folket säger endast revolutionärer, anarkister och kommunister. All information till folket säger den sanne demokraten.

”Den som gifter sig med tidsandan blir fort änka.” Citat av för mig okänd